Piotr Palczewski

dr n. med. Piotr Palczewski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (rok 2000), doktor nauk medycznych (2007), specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej (2007). Karierę zawodową rozpoczynał w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2005 roku zatrudniony jest w I Zakładzie Radiologii Klinicznej WUM, gdzie nawiązał bliską współpracę z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.

Jego zainteresowania naukowe obejmują diagnostykę chorób układu nerwowego i zespołów bólowych narządu ruchu oraz obrazowanie chrząstki stawowej. Jest zapalonym dydaktykiem, jako wykładowca brał udział w licznych kursach organizowanych przez PLTR, ESSR oraz ESMRMB. Posiada European Diploma in Radiology (2011) oraz European Diploma in Neuroradiology (2012).

Poza medycyną, interesuje się historią idei, muzyką baroku i korzenioplastyką.